Wervingsvraagstukken oplossen met concrete data

17 mei 2019

Wervingsvraagstukken oplossen met concrete data

Elk kwartaal ondervraagt de Intelligence Group de Nederlandse beroepsbevolking over arbeidsmarktgedrag: ben je actief op zoek naar werk, wat vind je belangrijk in werk, waar zoek je naar en via welke kanalen. “Dat zetten we af tegen de vraag in de arbeidsmarkt. Met die informatie adviseren we werkgevers over de wervingshaalbaarheid en recruitmentstrategie van bepaalde doelgroepen”, vertelt manager Business Innovation Maaike Kooter.

Als een werkgever een vacature heeft voor een data scientist, weet de Intelligence Group precies hoeveel er zijn, welk deel actief op zoek is, wat ze belangrijk vinden en via welke kanalen ze bereikbaar zijn. “Dat zijn hele concrete data om wervingsvraagstukken op te lossen. We gebruiken de verkregen data ook om werkzoekenden te adviseren over hun arbeidsmarktpositie: hoeveel concurrentie ervaar je, hoe makkelijk is het om werk te vinden en hoeveel werkgevers zijn naar jou op zoek. Dat kan ook op sector- of organisatieniveau: waar zitten knelpunten in werving of in uitstroom van medewerkers.”

Strategische personeelsplanning

Over het gebruik van data wordt veel gesproken, maar Maaike ziet dat veel werkgevers nog steeds op zoek zijn naar snelle oplossingen en terugvallen op grote campagnes bij inhuur van personeel. “Wij zeggen, begin nou eens met het verkrijgen van inzicht in de haalbaarheid zodat je je strategische personeelsplanning op orde krijgt. Als data beschikbaar zijn, kunnen bij acute problemen de benodigde acties veel beter worden uitgevoerd. Dat helpt om veel gerichter te werven en bespaart uiteindelijk tijd en geld."

Optimale inzet van data

Als schakel tussen klant en data adviseert Maaike organisaties over optimale inzet van data bij werving en duurzame inzetbaarheid, rekening houdend met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. “We hebben een duidelijke visie op de externe arbeidsmarkt, welke impact die heeft op organisaties en hoe belangrijk het is om keuzes te onderbouwen met data. Onze missie is om de inzet van data zo praktisch mogelijk te maken.”

Vast vs. flex

“In onze onderzoeken zien we dat vaste banen steeds belangrijker worden in een krappere arbeidsmarkt. Aan de andere kant zie je werknemers sneller voor flex kiezen op het moment dat ze schaarser worden. Dat heeft puur met de marktwerking te maken waar wij ons continu mee bezighouden: de verhouding tussen vraag en aanbod. Voor hele schaarse functies wordt het aanbod van vaste plekken groter, terwijl mensen juist steeds meer flexibiliseren omdat ze weten wat ze waard zijn op de arbeidsmarkt.”

Op het HR Horizon evenement lichtte Maaike Kooter de trends en ontwikkelingen op het gebied van HR en recruitment toe. Zij gaf inzicht in strategische personeelsplanning en keuzes tussen vast en flex, uitgaande van het huidige personeelsbestand. Door goed te kijken naar externe arbeidsmarktontwikkelingen en data kun je veel beter anticiperen en de kosten managen.