'Werk actief aan een goede candidate experience voor zp'ers'

31 mei 2019

'Werk actief aan een goede candidate experience voor zp'ers'

Tijdens HR Horizon gaf Hugo-Jan Ruts (ZiPconomy) een workshop onder de titel ‘De candidate experience bij de inhuur van zelfstandigen’. Een heel relevant onderwerp, waarop veel opdrachtgevers nog flinke stappen moeten zetten.

ZiPconomy deed samen met Brainnet onderzoek naar de candidate experience voor zelfstandige professionals. Juist nu is dit thema heel relevant, vindt Hugo-Jan Ruts: “Als je het hebt over thema’s als de zoektocht naar de beste kandidaat en over het ontwikkelen van een sterk werkgeversmerk, dan is het vreemd als je je als organisatie uitsluitend richt op je vaste mensen. En hoewel Employer Branding en Candidate Experience bij veel organisaties hot issues zijn, worden deze issues nog veel te weinig actief vertaald naar de zp’ers in de organisatie. Daardoor loop je het risico dat de verbindingen die zouden kunnen ontstaan in de richting van die talentvolle interim-manager of tijdelijke ICT’er worden niet gemaakt.”

Het onderzoek richtte zich onder meer op de vraag op welke manier Nederlandse opdrachtgevers op dit moment bezig zijn met de candidate experience voor zelfstandigen. De resultaten bevestigen het beeld dat de candidate experience veel meer voor vast dan voor flex is ontwikkeld en dat er nog een flinke stap gezet moet worden, aldus Ruts: “We hebben tegelijkertijd wel geconstateerd dat organisaties in beweging zijn. Het lijkt er sterk op dat dit onderzoek is uitgevoerd in een periode dat veel organisaties aan het begin staan van een (bewuste) keuze om de candidate experience voor zp’ers actief op te pakken. Enkele professionals die we interviewden gaven aan dat ze op dit moment concreet bezig zijn met het opstarten van een traject dat moet leiden tot een goede candidate experience voor zp’ers, anderen zien het als een belangrijke ambitie voor de toekomst.”

In de workshop ging Hugo-Jan Ruts verder in op de onderzoeksresultaten. Ook deelde hij zijn eigen opvattingen over het thema en gaf hij concrete tips en adviezen. “Het belangrijkste is dat een organisatie de juiste vragen stelt”, vindt Ruts: “Welke zp’er wil ik binden aan mijn bedrijf. En wat drijft die zp’er. Neem om dat te ontdekken eens een vlootschouw: Wie loopt er rond in mijn bedrijf, van wie willen we af en wie willen we behouden? Zulke scans worden voor vast wel uitgevoerd, maar zelden voor flex, terwijl ze enorm kunnen helpen bij het beantwoorden van de vraag welke zp’er voor de eigen organisatie van belang is.”

Als je die grip het gecreëerd met betrekking tot de vraag welk type zp’er voor jouw organisatie belangrijk is, kun je de volgende stappen zetten, zegt Ruts: “Voor 80 procent zijn de wijze waarop vaste werknemers en zelfstandigen naar hun baan of opdracht kijken hetzelfde, voor 20 procent verschillen ze van elkaar. Het begrijpen van die 20 procent en het vertalen daarvan naar je beleid bepalen je succes.”