Schaarste of schijnschaarste?

29 oktober 2019

Schaarste of schijnschaarste?

De economie trekt aan. Er is voor veel bedrijven weer ruimte om te groeien en dat is goed nieuws. Alleen die groei gaat misschien langzamer dan gehoopt of kost meer dan gewenst, want we hebben te maken met schaarste op de arbeidsmarkt, toch? In kranten, op de radio, in gesprekken met leveranciers van professionals, maar ook met opdrachtgevers gaat het vooral over schaarste. Jazeker, wij zien een spanningsveld tussen vraag en aanbod. Sommige functies blijken een zeer lastig profiel te hebben en daardoor moeilijk of zelfs geheel niet in te vullen. Ook zien we hele nieuwe functies ontstaan. Toch blijf ik mij regelmatig afvragen: is het werkelijk zo dat er helemaal niemand te vinden is die het type werk of de functie aan kan? Of is er sprake van schijnschaarste? Nog steeds zoeken vele opdrachtgevers naar het schaap met de vijf poten. Iemand met bijzonder veel ervaring met een zeer scherp tarief op een functie die bijvoorbeeld nog maar net bestaat. Tegelijk: als het aanbod beperkt is en de vraag heel specifiek, drijft dat het tarief op en zien we aanbieders de term schaarste graag verder aanwakkeren.

Let wel: de markt is veranderd. Op het moment dat vraag en aanbod echt onder druk staan, dan moet je of je vraag bijstellen of goed kijken naar het aanbod. Roepen dat er schaarste is, leidt niet tot oplossingen. Is er werkelijk een tekort aan personen, of moet je door een andere bril gaan kijken? De kracht zit ‘m in het bedenken van alternatieven. Durf (harde) criteria los te laten. De uitdaging is met elkaar aan de tekentafel na te gaan wat de organisatie vandaag maar ook morgen aan kennis, kunde en capaciteit nodig heeft. Het helpt om te ontnuchteren: moet het werkelijk het schaap met de vijf poten zijn, of voldoet iemand met andere kwalificaties ook? En als er echt een heel specifiek functieprofiel is vereist, wat staat daar dan financieel tegenover? Maar ook: moet het perse een kandidaat zijn uit Nederland of mag het ook iemand uit het buitenland zijn?

Het mooie van ons netwerk is, dat wij met duizenden verschillende leveranciers en zzp’ers (nationaal en internationaal) samenwerken. Deze leveranciers en zzp’ers zijn specialist in een bepaald vakgebied. Door deze specialisten samen te brengen, te kijken over de grenzen van het specialisme heen, te bespreken waar de markt naar toe gaat, ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Leveranciers denken met ons mee en zo ook met onze opdrachtgevers. Zo signaleren we in een vroeg stadium trends en ontwikkelingen. Future sourcing is gebouwd op het voorspellen van toekomstige bewegingen en anticipeert op toekomstige profielen en kwalificaties van mensen. Op deze manier kunnen we zeer kort op de bal spelen en blijven weinig vragen van vandaag en morgen onbeantwoord. De geboden oplossing is misschien anders dan verwacht. Maar juist in het onverwachte schuilen de oplossingen en ontstaan nieuwe mogelijkheden. Dus mijn advies: laten we stoppen met roepen dat er schaarste is. De markt is veranderd, dat is een feit. Maar mensen zijn creatief genoeg om een nieuwe wending te geven aan de ontstane situatie. We moeten alleen wel (harde) criteria durven loslaten en alternatieven omarmen.