In- en uitleners van arbeidskrachten riskeren claims

27 mei 2019

In- en uitleners van arbeidskrachten riskeren claims

Regelmatig treft advocaat Joyce Snijder bedrijven die arbeidskrachten uitlenen, maar nog nooit gehoord hebben van de Waadi en denken dat verplichte deelname aan de STIPP pensioenregeling voor hen niet geldt. Zij waarschuwt dat een in- en uitlener van arbeidskrachten die zich niet houdt aan wet- en regelgeving grote claims riskeert. 

Joyce Snijder is advocaat bij Wijn & Stael Advocaten te Utrecht. Dagelijks adviseert zij werkgevers en werknemers over de juridische implicaties van payrollen, uitzenden, detacheren, inzet van zzp’ers en de steeds veranderende wetgeving die hieraan ten grondslag ligt. Voor haar specifieke kennis en kunde op het gebied van flexibele arbeidsrelaties wordt Joyce in de 2018 editie van Legal 500 aanbevolen.

Bescherming flexibele arbeidskrachten

“De overheid biedt het toenemende aantal flexibele arbeidskrachten bescherming met een grote hoeveelheid wetten en regels”, zegt Joyce. Het loonverhoudingsvoorschrift en het belemmeringsverbod in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) en de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) zijn hier goede voorbeelden van. Bedrijven die zich onvoldoende bewust zijn van deze wet- en regelgeving, riskeren onder meer achterstallig salaris te moeten betalen en zien hun bedrijfsmodel in rook opgaan.

Wet arbeidsmarkt in balans

De flexibele arbeidsmarkt is ontzettend in beweging. In de Wet arbeidsmarkt in balans, die naar verwachting op 1 januari 2020 in werking treedt, wordt de rechtspositie van de payrollwerknemer in grote mate gelijkgesteld aan die van de vaste werknemer. Joyce betwijfelt of de payrollconstructie in de toekomst nog zal bestaan. Een payrollwerknemer wordt immers veel duurder en krijgt meer bescherming, terwijl de positie van de uitzendkracht niet verandert en daardoor aantrekkelijker wordt. ‘Bedrijven maken al plannen om de payrollwet te omzeilen’, kopte de NRC al voordat de wet überhaupt is aangenomen.

Rechtspositie zzp’ers

Het blijkt niet eenvoudig passende wetgeving te maken die beantwoordt aan de huidige arbeidsmarkt. Over een nieuwe Wet DBA die zekerheid moet bieden aan zzp’ers wordt al lang nagedacht. “Vergeet niet dat het huidige arbeidsrecht is gebaseerd op de definitie van de arbeidsovereenkomst die al sinds begin 1900 in de Nederlandse wet staat. Inmiddels is het economisch klimaat veranderd. Wanneer het kabinet wil dat er iets verandert, zal de nieuwe Wet DBA baanbrekend en vernieuwend moeten zijn en ook tegemoet moeten komen aan de positie van het explosief groeiend aantal platformwerknemers, anders zullen de huidige discussies en onzekerheden blijven bestaan.”

Q&A met Joyce Snijder

Op het HR Horizon evenement beantwoordde Joyce Snijder tijdens de interactieve Q&A alle prangende vragen over het in- en uitlenen van arbeidskrachten, de Waadi, het loonverhoudingsvoorschrift, het contracteren van zzp’ers en de gevolgen van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans.