Crisis, het talent is op!

20 februari 2019

Crisis, het talent is op!

Crisis, het talent is op!

De kranten staan er bol van: personeelstekorten en aanhoudende economische groei. Als gevolg daarvan ontstaat er op de arbeidsmarkt steeds meer krapte. Crisis dus.

Ik draai dit beeld liever om. De krapte op de arbeidsmarkt biedt ook mogelijkheden. Jongeren bijvoorbeeld krijgen sneller kansen, tijdens stageperiodes worden sommigen gevraagd om vooral te blijven. Maar wat te denken van oudere (werkloze) werknemers? Oudere werknemers profiteren (nog niet volledig) van de gespannen situatie op de arbeidsmarkt; wel durven zij weer vaker van baan te wisselen. Dat is mooi, want zo ontstaat er binnen organisaties mobiliteit op functies waardoor mensen kunnen doorstromen en ook weer mogelijkheden krijgen. Bovendien blijven oudere werknemers zich zo ontwikkelen en blijven ze arbeidsfit.

Trend: jobcarving

Nog mooier vind ik het zogenaamde ‘jobcarving’; een echte trend van dit moment. Bij jobcarving wordt een functie helemaal ontleed door naar de taken binnen de functie te kijken. Vaak zijn er binnen een functie neventaken die niet echt te maken hebben met datgene waar de medewerker voor is aangenomen. Kortom: het potentieel wordt niet volledig benut. Door taken die niet echt bij de functie horen weg te halen kan er een nieuwe functie gecreëerd worden voor bijvoorbeeld mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo schep je kansen voor anderen en zorg je dat het werk voor iedereen precies past. Zeker weten dat zowel de arbeidsproductiviteit als het werkplezier toenemen.

International deployment

Een andere oplossing is om over de grenzen van Nederland te kijken. Sommige werkzaamheden kunnen in het buitenland uitgevoerd worden maar het is ook een overweging om buitenlandse arbeidskrachten naar Nederland te halen. Kijk eens wat je kunt besparen aan eindeloos niet succesvol werven versus als je een medewerker uit het buitenland haalt, hier een intensieve taalcursus geeft en hem of haar in een half jaar ‘up en running’ krijgt.

Projectteams

Het werk moet gebeuren, de vraag is alleen hoe. Steeds vaker zie ik dat complete projectteams worden ingezet om het werk te doen en dat rollen en taken worden opgeknipt in specifieke 'stukjes' werk. De aandacht verschuift van het zoeken naar één kandidaat naar het bekijken van de hetgeen in totaliteit gebeuren moet, veelal tijd en plaats onafhankelijk.

Creativiteit

Uiteindelijk gaat het er steeds om dat we met elkaar anders gaan kijken; creatiever om gaan met capaciteitsvraagstukken. Mijns inziens is het blijven zoeken naar de ene perfecte kandidaat niet de juiste weg.  Door de focus te verleggen van de perfecte kandidaat naar het werk dat gedaan moet worden en de wijze waarop dat kan gebeuren, ontstaan er veel meer mogelijkheden. Dus ik zeg: fijn, het talent is op; dat biedt kansen. Met creativiteit, anders nadenken én kijken, krijg je misschien wel veel succesvollere oplossingen dan je ooit van te voren had gedacht.